Dự án của chúng tôi

Các dự án thực hiện

Chiến lược chính của chúng tôi

Thi công hoàn thiện dự án Khu đô thị An Khánh - An Thượng

Dự án Forest in the Sky – Flamingo Đại Lải đang tiến gần đến ngày ra mắt căn hộ mẫu để chuyển tiếp sang giai đoạn thi công hoàn thiện đại trà. Công nhân Bảo Minh vẫn đang bám sát tiến độ thi công như đã ký với chủ đầu tư

Thi công hoàn thiện dự án Bệnh viện Việt Pháp

Dự án Forest in the Sky – Flamingo Đại Lải đang tiến gần đến ngày ra mắt căn hộ mẫu để chuyển tiếp sang giai đoạn thi công hoàn thiện đại trà. Công nhân Bảo Minh vẫn đang bám sát tiến độ thi công như đã ký với chủ đầu tư

Cập nhật tiến độ thi công dự án Forest in the sky

Dự án Forest in the Sky – Flamingo Đại Lải đang tiến gần đến ngày ra mắt căn hộ mẫu để chuyển tiếp sang giai đoạn thi công hoàn thiện đại trà. Công nhân Bảo Minh vẫn đang bám sát tiến độ thi công như đã ký với chủ đầu tư

Thi công hoàn thiện nhà máy Dong Yang 2

Dự án Forest in the Sky – Flamingo Đại Lải đang tiến gần đến ngày ra mắt căn hộ mẫu để chuyển tiếp sang giai đoạn thi công hoàn thiện đại trà. Công nhân Bảo Minh vẫn đang bám sát tiến độ thi công như đã ký với chủ đầu tư

Thi công hoàn thiện nhà máy Jeil Tech - Giai đoạn II

Dự án Forest in the Sky – Flamingo Đại Lải đang tiến gần đến ngày ra mắt căn hộ mẫu để chuyển tiếp sang giai đoạn thi công hoàn thiện đại trà. Công nhân Bảo Minh vẫn đang bám sát tiến độ thi công như đã ký với chủ đầu tư

Tiến độ thi công hoàn thiện dự án Forest In The Sky - Flamingo

Dự án Forest in the Sky – Flamingo Đại Lải đang tiến gần đến ngày ra mắt căn hộ mẫu để chuyển tiếp sang giai đoạn thi công hoàn thiện đại trà. Công nhân Bảo Minh vẫn đang bám sát tiến độ thi công như đã ký với chủ đầu tư

Ra mắt nhà mẫu dự án chung cư Mỹ Đình Plaza 2 - 19/8/2017

Dự án Forest in the Sky – Flamingo Đại Lải đang tiến gần đến ngày ra mắt căn hộ mẫu để chuyển tiếp sang giai đoạn thi công hoàn thiện đại trà. Công nhân Bảo Minh vẫn đang bám sát tiến độ thi công như đã ký với chủ đầu tư

Thi công hoàn thiện dự án Vinhomes Gardenia

Dự án Forest in the Sky – Flamingo Đại Lải đang tiến gần đến ngày ra mắt căn hộ mẫu để chuyển tiếp sang giai đoạn thi công hoàn thiện đại trà. Công nhân Bảo Minh vẫn đang bám sát tiến độ thi công như đã ký với chủ đầu tư

Thi công dự án Forest In The Sky – Flamingo Đại Lải Resort

Dự án Forest in the Sky – Flamingo Đại Lải đang tiến gần đến ngày ra mắt căn hộ mẫu để chuyển tiếp sang giai đoạn thi công hoàn thiện đại trà. Công nhân Bảo Minh vẫn đang bám sát tiến độ thi công như đã ký với chủ đầu tư